SOFT PLAY  DÖNERGE TALİMATI

 • Donanımı kontrollü ve yardım altında kullanınız.
 • Dönerge kaç figürlü ise o sayı kadar kullanıma uygundur.
 • Dönerge üzerindeki hayvan figürleri 1 kişiliktir.
 • Dönerge 3-6 yaş arası çocukların ebeveynlerinin veya yardımcı personel kontrolü altında olmaları gerekmektedir.
 • Figürlü Dönerge 3-11 yaş arası çocuklar için uygundur.
 • Dönerge dönmeye başlamadan önce her binicinin oturma yerlerine tam olarak yerleştiğinden emin olunmalıdır.
 • Dönergede binicilerin oturma planı mümkün olduğunca dengeli şekilde olmalıdır. Bu sayede yük tek tarafa binmemiş olacaktır.
 • Dönerge üzerinde dönme süresi 5 dakikayı aşmamalıdır.
 • Dönerge üzerine yeni biniciler binecekse; tüm figürlerin tam olarak boşaltıldığından emin olunmalıdır.
 • Dönergede dönme esnasında, binici rahatsızlık yaşarsa dönergeyi derhal durdurmalı ve bunun gibi vakalar için daima dikkatli ve tetikte olmalıdır.
 • Binici, görevli personelin ikaz ve uyarılarına uyulmalıdır.
 • Talimatnamede bulunan kurallara uyulmaması durumunda meydana gelebilecek hiçbir olumsuzluktan firmamız sorumlu değildir.

SOFT PLAY DÖNERGE BAKIMI

 • Dönerge bağlantı kablolarının üzerine yük binmediği kontrol edilmelidir. (Her gün)
 • Dönerge figürlerinin hasarlı olup olmadığı, sabitleme cıvatalarının gevşeyip gevşemediği kontrol edilmeli (7 Gün)
 • Dönerge figürlerinde herhangi hasar ya da gevşeme söz konusu olduğunda hemen üretici firma ile iletişime geçiniz.
 • Dönerge üst platform altında, rediktörlü motor ve çalışma mekanizması kontrol edilmelidir. (Her gün)
 • Alt aksam üzerinde hareket eden üst platformun raydan çıkıp çıkmadığı kontrol edilmelidir. (Her gün)
 • Alt aksamda bulunan dönmeyi sağlacı lastik tekerler değiştirilmelidir. (6 Ay)
 • Platformu sabitleyen mini tekerler kontrol edilmeli (1 Ay)
 • Üzerinde bulunan hayvanların kontrol edilmelidir. (7 gün)
 • Alt platformun kaldırılıp tekerleklerde sorun olup olmadığı kontrol edilmelidir. (1 Ay)
 • Ürün kullanılmadan önce günlük gözden geçirilmeli varsa aksi durumlar üretici firmaya bilgi verilmelidir. (Günlük)
Whatsapp Contact Whatsapp Contact