SALTO TRAMBOLİN BAKIM ve KULLANIM

Metal Aksamın Kontrolü ve Bakımı

 • Salto trambolin çelik konstrüksiyon demonte bir sistem olarak kurulduğu için periyodik olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. ( 7 günde bir )
 • Salto trambolinde metal aksam üzerindeki bağlantı civataları kontrol edilmeli, gevşeyen civatalar sıkılarak sağlamlaştırılmalıdır. ( 15 günde bir)
 • Boyalı malzemelerde çarpmalardan ve sürtünmelerden dolayı oluşan boya kabarmalarının rötuş boya atılarak paslanmalar engellenmelidir. (30 günde bir)

Birleşim Ekipmanları ve Çelik Halatlar Kontrolü ve Bakımı

 • Çelik halatların bağlı bulunduğu kurtağızlarının gevşemesi durumunda sıkılmalıdır. (7 günde bir )
 • Salto trambolinde direkleri sabitleyen ve dengeyi sağlayan çelik halat ve liftinler(gerdirme) periyodik olarak kontrol edilmeli, gevşeyen liftinler(gerdirme) sıkılmalıdır. Çelik halatlardaki tellerin kopması durumunda yenisi ile değiştirilmelidir. (7 günde bir )
 • Salto trambolinde lastik ile kemeri birbirine bağlayan fırdöndüler ve karabinalar periyodik olarak kontrol edilmeli, her hangi bir arıza durumunda yağlanıp çalışır hale getirmeli çalışmama durumunda yenisi ile değiştirilmelidir. ( 7 günde bir )
 • Reklam ve üçgen brandalarının rüzgârdan kaynaklanacak yıpranma ve yırtılmalardan dolayı kontrol edilmelidir. Yırtılma ve sökülmeler dikilerek tamir edilmelidir. ( 7 günde bir )

Lastiklerin ve Emniyet Kemerlerinin Kontrolü ve Bakımı

 • Salto trambolinde kullanılan ithal ve/veya yerli lastikler günlük periyotlar halinde kontrol edilmeli, lastiklerde meydana gelen çatlamalar yırtılma ve kopmalardan lastiğin kullanım süresinin dolduğu anlaşılır ve kullanılmadan yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. ( Günde bir )
 • Salto trambolinde bulunan kemerler kontrol edilmelidir, kemer üzerindeki dikişlerde meydana gelebilecek sökülmeler, yırtılmalar dikilerek tamir edilmelidir. ( 7 günde bir )
 • Salto trambolinin kullanılmadığı zamanlarda lastikler ve kemerler takılı vaziyette bırakılmamalıdır.

Motor Kontrolü ve Bakımı

 • Salto Trambolindeki motorlar elektrikli olduğu için sıvı temasından korunmalıdır.
 • Motor üzerindeki halatlar kontrol edilmelidir. Halatlardaki yıpranma ve zedelenme durumunda halat kullanılmadan yenisi ile değiştirilmelidir. ( Günde bir )
 • Motor üzerindeki kumandaların sıvı temasından korunmalıdır.
 • Salto motorları üzerlerinde bulunan acil stop butonu emniyet amaçlı olup indirip kaldırılırken kullanılmamalıdır.

Trambolinlerin Kontrolü ve Bakımı

 • Salto trambolinin altında bulunan Trambolinlerin her kullanım sonrasında yerlerinin zıplama alanının merkezinde olduğu kontrol edilmelidir.
 • Trambolinde bulunan yaylar kontrol edilmeli, yerinden çıkan yay yerine takılmalıdır. Kırılan ve açılan yaylar yedeği ile değiştirilmelidir. (günlük)
 • Trambolinde branda minderler iskelete bağlantıları periyodik olarak kontrol edilmeli, çözülen ipler bağlanarak sağlamlaştırılmalıdır. (7 günde bir)
 • Trambolinde permatron zıplama ağı dikişleri ve yay halkaları periyodik olarak kontrol edilmeli, permatron zıplama ağındaki yırtılma, dikişlerdeki açılma, yay halkalarındaki kopma halinde trambolin kullanılmamalı, gerekli tamirat ve bakım işlemi yapılmalıdır. (7 günde bir)

Temizlik

 • Salto trambolin emniyet kemerleri ayda bir defa deterjanlı bez ile silinerek temizlenmeli ve kurulanmalıdır.
 • Trambolinlerde bulunan zıplama ağları ayda bir deterjanlı bez ile temizlenmeli ve sonrasında kurulanmalıdır.
 • Trambolinlerdeki brandalar haftalık olarak ( gerektiğinde günlük ) deterjanlı bir bez ile temizlenmelidir.
 • Motorlar üzerindeki ip halatlar deterjanlı bir bez ile temizlenmelidir.  (30 günde bir)

Sezon Sonu

 • Salto trambolin sezon sonunda söküldükten sonra tüm parçaların bakımları yapılıp metal parçalar kurulanarak paketlenmelidir.
 • Trambolin yayları sezon sonunda toplandığında nemli veya ıslak olanlar kurulanıp ambalajlanmalıdır.
 • Salto trambolinde bulunan motor grubu kontrolleri yapılıp görülen aksakları tamir edilir.
 • Salto trambolin direkleri üzerinde bulunan bağlantı ekipmanlarının vidaları kontrol edilir, gevşeyen vidalar sıkılır.
Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim