SOFTPLAY  HAMSTER TALİMATI

 • Donanımı kontrollü ve yardım altında kullanınız.
 • Hamster tek kişilik kullanıma uygundur.
 • Hamster 3 yaş altı çocukların kullanımına uygun değildir.
 • Hamster 3-7 yaş arası çocukların ebeveynlerinin veya yardımcı personel kontrolü altında olmaları gerekmektedir.
 • Kullanıcılar hamsteri kullanırken dönen platformun altındaki kısma ellerini koymamaları için için gerekli önlem alınmalıdır.
 • Hamster döndüğü yöndeki ters kısım istikametine doğru ittirilmemelidir.
 • Hamster dönerken kullanıcıların sağlam bir şekilde tutunmaları sağlanmalıdır.
 • Hamster dönmeye başlamadan önce kullanıcının oturma yerine tam olarak yerleştiğinden emin olunmalıdır.
 • Hamsterın kullanıcılar tarafından kullanılması mümkün olduğunca dengeli şekilde olmalıdır. Bu sayede yük tek tarafa binmemiş olacaktır.
 • Hamster üzerinde dönme süresi 5-7 dakikayı aşmamalıdır.
 • Hamster üzerine yeni kullanıcı binecekse; tüm figürlerin tam olarak boşaltıldığından emin olunmalıdır. Ve görevli kişilerin denetiminde olmalıdır.
 • Hamster kalp tansiyon vb rahatsızlığı bulunan kullanıcıların kullanımına uygun değildir.
 • Hamster bedensel rahatsızlıkları olan çocukların kullanımına uygun değildir.
 • Hamster dönme esnasında, kullanıcı rahatsızlık yaşarsa hamster derhal durdurmalı ve bunun gibi vakalar için daima dikkatli ve tetikte olmalıdır.
 • Kullanıcı, görevli personelin ikaz ve uyarılarına uyulmalıdır.
 • Hamster kontrol paneli görevli personelin rahatlıkla uluşabileceği bir yerde olmalıdır.
 • Acil butonu herkes tarafından görülebileceği bir yerde olmalıdır.
 • Talimatnamede bulunan kurallara uyulmaması durumunda meydana gelebilecek hiçbir olumsuzluktan firmamız sorumlu değildir.

SOFTPLAY HAMSTER BAKIMI

 • Bağlantı yerleri mutlaka kontrol edilmelidir. (Her gün)
 • Motordan gelen bir ses varsa motor çalıştırılmamalıdır. Ve mutlaka üretici firmaya bilgi verilmelidir. (Her gün)
 • Motor sesi günlük takip edilmelidir. (Her gün)
 • Hamster alt platformunda herhangi bir arıza varsa üretici firma ile iletişime geçilmelidir.
 • Hamster platformunda bir sallantı söz konusu ise üretici firma ile iletişime geçilmelidir.
 • Hamster motoru olduğu bölme gres yağı ile yağlanmalıdır. (Her Ay)
 • Hamster motor platformunda veya herhangi bir yerinde bir ses geldiğinde çalıştırılmamalıdır.
 • Tüm bağlantı ve ekipmanları kontrol edilmelidir. (Her gün)
 • Hamster ekipmanlarının hasarlı olup olmadığı, cıvatalarının gevşeyip gevşemediği kontrol edilmeli (7 Gün)
 • Hamster ekipmanlarında hasar ya da gevşeme söz konusu olduğunda hemen üretici firma ile iletişime geçiniz.
 • Hamster platform altında, rediktörlü motor ve çalışma mekanizması kontrol edilmelidir. (Her gün)
 • Platformun altındaki tekerleklerin 6 ayda bir mutlaka değiştirilmesi gerekiyor.
 • Hamster alt aksam üzerinde hareket tekerleklerin raydan çıkıp çıkmadığı kontrol edilmelidir. (Her gün)
 • Hamster kontrol paneli görevli personelin rahatlıkla uluşabileceği bir yerde olmalıdır.
 • Acil butonu herkes tarafından görülebileceği bir yerde olmalıdır.
 • Ürün kullanılmadan önce günlük gözden geçirilmeli varsa aksi durumlar üretici firmaya bilgi verilmelidir. (Günlük)
Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim